KRAP

KRAP er en pædagogisk metode, som tager udgangspunkt I en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

KRAP er udviklet af Psykologcentret i Viborg/Skive og tager metodisk og teoretisk afsæt i de kognitive behandlingsformer, og i det ressource fokuserede menneske- og behandlingssyn. Derudover hentes der desuden inspiration fra tilgange som bruges til anerkendende samtaler og undersøgelser.

På Kronborghus arbejder vi med KRAP som overordnet metode (parallelt med KvaliKomBo) i vores møde med beboerne, ift. at møde beboerne anerkendende og ressource fokuseret med et øje på beboernes kognitive kompetencer, og med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse.