Hvad gør vi på Kronborghus?

Viden kræver uddannelse og erfaring, hvorfor at Kronborghus forsøger at ramme så bredt som muligt ift. vores tilgange til den enkelte beboer!

På Kronborghus arbejder vi ud fra mange forskellige pædagogiske metoder. Dog er der nogle grundlæggende metoder, som vi lægger særligt vægt på, idet vi finder disse som værende mest betydningsfulde ift. vores beboeres behov.

Med udgangspunkt I disse metoder, forsøger vi at tilrettelægge vores tilgang til den enkelte beboer således, at det giver bedst mulig mening ift. både beboer og personale.

Vi erkender, at vores gode arbejde består særligt af, at være opmærksomme på nyeste viden og faglighed. Men vi ved også, at erfaring og relationer har en vigtig faktor I vores pædagogiske tilgang, og at arbejdsmetoderne aldrig kan stå alene.

Læs om KRAP