;

Pædagogik

KRAP er en pædagogisk metode, som tager udgangspunkt I en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Læs mere