Hvem er vi?

På Kronborghus arbejder alle personaler på tværs af hele huset, hvilket vi synes vi bliver stærkere af!

På Kronborghus har vi ansat både pædagoger, sundhedsfagligt uddannede og omsorgsmedhjælpere med forskellige baggrunde. Dette synes vi giver en alsidig tilgang til beboerne, som gør at vi kan have fokus på helheden.

Vi har på Kronborghus valgt, at alle personaler arbejder i alle 3 bo enheder, for at skabe mulighed for mere styrke ved sygdom mv., da alle personaler derved kan træde "i stedet". Samtidig giver det flere øjne på beboerne, og beboerne bliver ikke så relationsbundne. Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at vi ikke arbejder med relationer - for det gør vi!

Vi sørger løbende for relevante kurser, bl.a. i epilepsi og i vores overordnede pædagogiske metode KvaliKomBo og KRAP, ligesom at vi får supervision i personalegruppen - både ift. enkelt sager og gruppe.

 

Anders Jeppesen

Anders er uddannet pædagog, og har været ansat på Kronborghus siden marts 2017.

Anders har tidligere været i praktik på Kronborghus under sit uddannelsesforløb til pædagog.

Annette Petersen

Annette er vores dygtige meritstuderende, som har været ansat siden 2015. 

 

Casper Rosenbæk-Frederiksen

Casper er vores anden dygtige meritstuderende, som har været ansat på Kronborghus siden 2010.

Christian Rasmussen

Christian har været ansat på Kronborghus som omsorgsmedhjælper siden 2016.

Christina Saraullo

Christina er uddannet pædagog, og har været ansat på Kronborghus siden 2016

Gunna Sundal

Gunna har været ansat på Kronborghus som omsorgsmedhjælper siden 2014

Helle Mølgaard

Helle er uddannet pædagogisk assistent, og har været ansat på Kronborghus siden 2016

Helle Ottendahl

Helle er én af vores 4 faste nattevagter. Helle er uddannet pædagogisk assistent, og har været ansat på Kronborghus siden 2014

Henning Jensen

Henning har en masse erfaring i bagagen, og har været ansat på Kronborghus siden 2016 som omsorgsmedhjælper

Janni Jensen

Janni har været ansat på Kronborghus som omsorgsmedhjælper siden marts 2017. 

Janni har en masse erfaring med i bagagen

Jens Petersen

Jens er Kronborghus' servicemedarbejder, som ud over sit gode pædagogiske omsorgsarbejde med beboerne, også udfører diverse pedel opgaver i huset.

Jens har været ansat siden Kronborghus' start

Jesper Strack

Jesper er uddannet pædagogisk assistent, og har været ansat på Kronborghus siden 2016

Jonas Jakobsen

Jonas er uddannet pædagog, og har været ansat på Kronborghus siden 2013

Lars Petersen

Lars er uddannet pædagog, og har været ansat siden Kronborghus' start

Michael Mikkelsen

Michael er én af vores 4 faste nattevagter, og har været ansat på Kronborghus siden 2002

Morten Burup

Morten har været ansat på Kronborghus siden 2013 som omsorgsmedhjælper

 

Natasja Bibulovic

Natasja er ansat som pædagogisk koordinator, og sidder primært på kontoret. En gang imellem kan man dog finde hende i bo enhederne for at give en hånd. Natasja er uddannet pædagog, og har været ansat på Kronborghus siden 2012

Nicklas Thomsen

Nicklas er én af vores 4 faste nattevagter, og har været ansat på Kronborghus siden 2016

Pernille Vich

Pernille er uddannet pædagog, og har været ansat på Kronborghus siden 2008

Sanne Thygesen

Sanne er uddannet pædagog, og har været ansat på Kronborghus siden 2008. Sanne har desuden en uddannelse som ernæringsassistent, og har således det overordnede ansvar for kost og ernæring på Kronborghus

Susan Mendys

Susan har været ansat på Kronborghus siden 2008 som omsorgsmedhjælper. Susan har bl.a. en længerevarende neuropædagogisk uddannelse, samt en masse erfaring i bagagen

Susan Noach

Susan er uddannet pædagog, og har været ansat på Kronborghus siden 2008

Studerende

På Kronborghus har vi løbende pædagogstuderende i både 1., 2., og 3. praktikperiode

Vikarer

På Kronborghus har vi vores eget faste vikarkorps tilknyttet.

Vi forsøger så vidt muligt at ansætte erfarne vikarer, og giver dem en grundig introduktion til Kronborghus og beboerne