Hvad er KvaliKomBo?

KvaliKomBo står for Kvalitet- og kompetenceudvikling i botilbud og er en opdateret udgave af "det kan nytte" pædagogikken

KvaliKomBos referenceramme danner grundlag for Kronborghus' vision og værdi for arbejdet med beboerne på Kronborghus, og går parallelt med vores anden overordnede metode KRAP.

På Kronborghus arbejder vi med KvaliKomBo som en teoretisk og metodisk tilgang til socialpædagogisk praksis.


Vil du vide mere om KvaliKomBo

Besøg evt. KvaliKomBos hjemmeside for yderligere information på nedenstående link

KvaliKomBos hjemmeside

KRAP

Vil du vide mere om vores anden overordnede pædagogiske metode KRAP?

Så besøg nedenstående link

http://krap.com/hvad-er-krap/