Hvad er KRAP?

KRAP er en pædagogisk metode, som tager udgangspunkt I en Kognitiv, Ressorcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP er udviklet af Psykologcentret i Viborg/Skive og tager metodisk og teoretisk afsæt i de kognitive behandlingsformer, og i det ressource fokuserede menneske- og behandlingssyn. Derudover hentes der desuden inspiration fra tilgange som bruges til anerkendende samtaler og undersøgelser.

På Kronborghus arbejder vi med KRAP som overordnet metode (parallelt med KvaliKomBo) i vores møde med beboerne, ift. at møde beboerne anerkendende og ressource fokuseret med et øje på beboernes kognitive kompetencer, og med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse.

 

Vil du vide mere om KRAP?
Vil du vide mere om KRAP?

Besøg evt. PsykologCentrets hjemmeside for yderligere information om KRAP på nedenstående link

PsykologCentrets hjemmeside

Ressourceblomsten
Ressourceblomsten

Vi benytter Ressourceblomsten (KRAP) for at være opmærksomme på at fokusere og lægge vægt på den enkelte beboers ressourcer, fremfor begrænsninger

KvaliKomBo

Vil du vide mere om vores anden overordnede pædagogiske metode KvaliKomBo?

Så besøg nedenstående link

http://www.kvalikombo.dk/