Hvem er vi?

Kronborghus er et socialpædagogisk botilbud efter ABL §105, stk. 2, hvor der ydes socialpædagogisk støtte efter SL §85 til voksne borgere

Kronborghus er et socialpædagogisk døgnbemandet botilbud til voksne borgere (18+), med et varigt stærkt nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau, som har behov for personlig støtte, hjælp og omsorg.

Den daglige støtte tager udgangspunkt i borgerens egne færdigheder, og spænder bredt fra personlig pleje og hygiejne, til kommunikation og sociale samspil.

På Kronborghus, tager vi udgangspunkt I en (re)habiliterende tilgang, hvilket betyder; at beboerne får hjælp til selv-hjælp, og derved skal tilbydes støtte til udvikling eller vedligeholdelse af alle de funktioner, de er I stand til.