Hvem er vi?

Kronborghus er et socialpædagogisk botilbud efter ABL §105, stk. 2, hvor der ydes socialpædagogisk støtte efter SL §85 til voksne borgere

Kronborghus er et socialpædagogisk døgnbemandet botilbud til voksne borgere (18+), med et varigt stærkt nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau, som har behov for personlig støtte, hjælp og omsorg.

Den daglige støtte tager udgangspunkt i borgerens egne færdigheder, og spænder bredt fra personlig pleje og hygiejne, til kommunikation og sociale samspil.

På Kronborghus, tager vi udgangspunkt I en (re)habiliterende tilgang, hvilket betyder; at beboerne får hjælp til selv-hjælp, og derved skal tilbydes støtte til udvikling eller vedligeholdelse af alle de funktioner, de er I stand til.

Visioner og Værdier

På Kronborghus arbejder vi ud fra en rehabiliterende og kompenserende tilgang, som giver borgeren mulighed for, at leve et værdigt liv med succes.

VISION

"På Kronborghus vil vi alle lægge ansvar og engagement i, at skabe et socialpædagogisk botilbud for voksne borgere med nedsat funktionsevne, af højeste kvalitet ift. viden, anerkendelse og udvikling.

Vi vil alle skabe de bedst mulige rammer for, at borgerne skal føle succes og værdighed i deres dagligdag, og vi vil hele tiden forholde os nysgerrige på det ukendte"

VÆRDI

"Vi tror på, at ethvert menneske indeholder flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages"

"Vi tilgodeser den enkeltes integritet, og tager udgangspunkt i borgerens ressourcer fremfor begrænsninger"

"Vi tror på, at alle mennesker er aktivt kommunikerende i deres adfærd"

"Vi behandler alle borgere med værdighed og respekt, hvilket skal kunne ses i alle vores pædagogiske handlinger"

Fysiske rammer

Kronborghus er dejligt placeret i grønne omgivelser, og er indrettet spændende og handicapvenligt med kommende fokus på funktionalitet!

Kronborghus er beliggende tæt på indkøbsmuligheder, offentlig transport, adgang til E45, og omkringliggende grønne områder på en sidevej til Rønnebær Allé i Helsingør.

Selve bygningen er opført i 2004, og er indrettet med fokus på at være handicapvenlig, med egen elevator til indgangen, og ligger desuden afskærmet og afsides fra nærmiljøet, med eget lukket grønne område.

Bo enhederne på Kronborghus er opdelt i 3 huse (grønt, blåt og gult), med adgang til de enkelte bo enheder via samme hovedindgang.

 

BO ENHEDER OG BEBOERLEJLIGHEDER

I hver boenhed er der 7 beboerlejligheder, som alle har egen indgang via det tilhørende fælles alrum med et moderniseret køkken, TV-område og spiseområde, samt hyggekrog.

Hver bo enhed har eget vaskerum, hvor de 7 beboere får vasket tøj med hel eller delvis støtte fra personalet.

Alrummene er pt. i gang med at blive moderniseret, med fokus på lys, ro, funktionalitet og hygge.

Alle 3 bo enheder har egen atriumgård, indrettet efter beboernes behov, og egen store terrasse, som vender ud mod vores fantastiske og afskærmede grønne område.

Hver beboer lejlighed er indrettet med et stort opholdsrum, soverum og stort handicapvenligt badeværelse.

Der er 5 store indbyggede skabe i hver lejlighed, samt værdi- og medicinskab med log-lås, samt et lille te køkken med 2 kogeplader, en køkkenvask og et lille køleskab. 

Derudover har alle lejlighederne adgang til egen lille terrasse, hvoraf de fleste vender ud til vores store grønne område, som ligger afskærmet.

Det er beboerne selv - i samarbejde med personalet og/eller pårørende, som sørger for indkøb til, og indretning af lejlighederne.

 

FACILITETER PÅ KRONBORGHUS

Ud over de 3 adskilte bo enheder, indeholder Kronborghus en god lille idrætssal til boldspil, fest og anden leg, et fantastisk snoezelrum med musikstyret vandseng og diverse lyseffekter, samt et spa/massagerum med boblebad, lyd-, lys- og duft effekter. Her er der ligeledes indrettet en massagebriks, hvor beboerne har mulighed for at blive tilbudt pædagogisk massage.

Ved fordelingsgangen ligger et lille sanserum med hængegynger, lænestol, madrasser mv., hvor beboerne kan gå afsides og hygge sig.

Sidst, men bestemt ikke mindst - har vi vores fantastiske grønne område, som ligger fuldstændig skærmet af fra andre, og som indeholder hyggelige kroge, sansegynge, bålplads og shelter.

 

Dagligdagen på Kronborghus

På Kronborghus er dagsrytmen for beboerne så tæt på et "normalt" liv som muligt og med borgernes selvstændighed og udvikling i fokus

HVERDAGEN

6.30

Morgenpersonalet møder ind, og beboerne begynder så småt at vækkes eller stå op selv, for at gøre sig klar til dagtilbud.

Det er meget individuelt hvad beboerne har brug for hjælp til. Nogen klarer sig selv med let støtte fra personalet, andre har behov for fuld støtte til vækning, morgenhygiejne, påklædning og morgenmad.

De fleste beboere tager af sted på dagtilbud ml. 7.30-9.00, og bliver hentet af de forskellige transportselskaber, der er tilknyttet beboernes forskellige dagtilbud, som ligger i henholdsvis Helsingør, Espergærde, Fredensborg og Birkerød.

9.00 - 12.30

De sidste beboere tager af sted på dagtilbud indtil kl. 12. Derudover har enkelte beboere hjemmedage, og enkelte arbejder slet ikke.

Nogle beboere har praktiske gøremål på deres hjemmedag, andre skal ud af huset enten på indkøb, lægebesøg, ledsagertur mv.

9.30

Personalet mødes til formiddags møde for at planlægge, hvad der skal ske i løbet af dagen for de beboere som er hjemme .

12.30

Enkelte beboere kommer hjem fra dagtilbud, og der spises gerne frokost ml. 12-13 med de beboere der er hjemme. 

14.00 - 16.30

Beboerne kommer løbende hjem fra dagtilbud. De modtages og hjælpes med at tømme tasker, læse og tale om dét der evt. står i deres kommunikations bog, og de tilbydes lidt at drikke, et stykke frugt el. lign.

Aftenpersonalet begynder ligeledes at møde ind.

15.00

Dagpersonalet er gået hjem, og det meste af aftenpersonalet er mødt ind.

Der holdes eftermiddags møde for at få overlap fra dagen, planlægge aftenen, muligheder for aktiviteter og lign.

En gang imellem er der planlagt fast eftermiddagsaktivitet, som starter op ca. 15.30

17.00 - 18.30

Der spises aftensmad er de enkelte huse, som gerne er blevet tilberedt af vores ernæringsansvarlige og evt. beboerne i løbet af dagen.

18.30 - 23.00

Aftenhygge i husene og/eller evt. fællesaktivitet i form af musik, sang, historielæsning, boldspil, diskofest el. lign.

Nogle beboere bader om aftenen, og alle får løbende hjælp til at komme i seng når de selv har lyst.

Der serveres gerne aftenkaffe/ te til de beboere der har lyst, og enkelte får en lille snack i form af grønt, frugt, mad el. lign.

Kl. 22.00 - 23.00

Aftenpersonalet går løbende hjem, nattevagterne møder ind.

På Kronborghus er der tilknyttet 2 vågne nattevagter om natten.

 

 

Kost - og sundhedspolitik

På Kronborghus lægger vi vægt på borgernes sundhedsmæssige trivsel, både indenfor kost, motion og generel sundhedsfaglige indsatsmål

KOST

Med udgangspunkt i kommunens mad- og måltidspolitik er der på Kronborghus udarbejdet en overordnet lokal handleplan, som har følgende fokusområder:

Sunde måltider, økologi og inddragelse, der følger Fødevarestyrelsens kostråd og ernæringsanbefalinger.

Beboerne bliver tilbudt moderne og gammeldags retter med et sundt twist, og motiveres dagligt til at vælge sunde alternativer og undgå for meget sukkerholdig og fed kost.

Vi begrænser brugen af sukker i vores daglige madlavning og følger de økologiske principper om minimering af sprøjtegifte.

De beboere som har behov for en mere ernæringsrig kost, bliver også tilbudt dette, evt. med supplement fra ernæringsrige produkter gennem lægen.

 

For at beboerne føler at de er en del af køkkenet, lægger vi vægt på, at dem der vil hjælpe i køkkenet, gør det. Derudover hjælper de beboere der kan med borddækning og afrydning.

 

SUNDHED

Ud over kost, sørger vi for at alle beboere har sundhedsfaglige delmål - ligeså vel som pædagogiske, for at dokumentere og løbende evaluere både kroniske og nyopståede sygdomme/behandlinger.

Samtlige beboere bliver ligeledes tilbudt et årligt lægebesøg, hvor der tjekkes op på den enkeltes medicinkort, samt generelle sundhedsmæssige tilstand og trivsel.

 

MOTION

Vi forsøger at motivere til motionsfremmende aktiviteter i form af gåture, faldskærm, boldspil mv., på alle de måder vi kan tænke det ind i, i dagligdagen med beboerne.